Djurskyddsärenden: Länsstyrelsens djurskyddsenhet tar emot anmälningar om djurskyddsärenden. Det är också Länsstyrelsen som åker ut och gör inspektioner hos djurhållare. Vill du anmäla ett djurskyddsärende hittar du Länsstyrelsen sidor här.