På grund av coronaviruset ställer Djurskyddet Snapphanen in det fysiska årsmötet. I stället möts vi digitalt på söndag, 22 mars klockan 13.30 i det här forumet:

https://www.facebook.com/groups/577958866179402/

Du som vill delta går med i gruppen, svarar på två frågor och blir sedan insläppt i gruppen om du är medlem i föreningen. För att kunna vara med och besluta på mötet måste du ha betalat din medlemsavgift. Sprid gärna informationen till medlemmar du känner!

Djurskyddsärenden: Länsstyrelsens djurskyddsenhet tar emot anmälningar om djurskyddsärenden. Det är också Länsstyrelsen som åker ut och gör inspektioner hos djurhållare. Vill du anmäla ett djurskyddsärende hittar du Länsstyrelsen sidor här.