Årsmöte 24 februari 11.00

Inge Skog är mångårig ledamot av Malmö Lunds Djurförsöksetiska nämnd. Han har även suttit med i Centrala försöksdjursnämndens etikutskott, där han bland annat bidragit till en utredning om klassifikation av smärta och annat lidande hos försöksdjur. Inge är också styrelseledamot i stiftelsen Forska utan djurförsök. I samband med årsmötet kommer han till oss för att berätta […]

Djurskyddsinspektörerna kommer!

1 april 2019 börjar den nya djurskyddslagen gälla. Vad innebär den rent praktiskt för dem som jobbar med lagen som verktyg? Länsstyrelsen har dessutom tagit över ansvaret från Polisen för omhändertagande av djur. Detta aktualiserar en rad frågor som gäller djur som misstänks vara i behov av insatser.Vad kan du som privatperson göra för att […]

Tyringe deltidsbrandkår tog priset

En enig jury har utkorat Tyringe deltidsbrandkår till Skånes Djurvän 2018. Deltidsbrandkåren i Tyringe har specialkompetens för räddning av djur och har under många år gjort stora insatser för både människor och djur. Prisutdelningen kommer att ske i samband med Per Jensens föreläsning 17 februari.