Årsmöte 24 februari 11.00

Inge Skog är mångårig ledamot av Malmö Lunds Djurförsöksetiska nämnd. Han har även suttit med i Centrala försöksdjursnämndens etikutskott, där han bland annat bidragit till en utredning om klassifikation av smärta och annat lidande hos försöksdjur. Inge är också styrelseledamot i stiftelsen Forska utan djurförsök. I samband med årsmötet kommer han till oss för att berätta om det viktiga arbetet med att förbättra för försöksdjuren.

Sedvanligt årsmöte med årsmöteshandlingar tillgängliga på mötet. Efter årsmötet gemensam fika eller lunch på stan för dem som vill. Årsmötet äger rum på Kulturhuset i Hässleholm, föreningslokal 2, andra våningen.