Djurskyddsinspektörerna kommer!

1 april 2019 börjar den nya djurskyddslagen gälla. Vad innebär den rent praktiskt för dem som jobbar med lagen som verktyg? Länsstyrelsen har dessutom tagit över ansvaret från Polisen för omhändertagande av djur. Detta aktualiserar en rad frågor som gäller djur som misstänks vara i behov av insatser.Vad kan du som privatperson göra för att hjälpa? När bör du ingripa? Hur går du tillväga och vad händer sedan?Djurskyddsinspektörerna Sonia Ögren Kull och Emma Jönsson berättar om sitt arbete och svarar på generella frågor (Sonia och Emma kan inte svara på frågor om specifika fall den här kvällen och kan endast berätta om hur Länsstyrelsen i Skåne arbetar).

Föreläsningen äger rum på Kulturhuset i Hässleholm (föreningslokal 2, andra våningen) 31 januari klockan 18.00.